HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR - Region Kronoberg

7285

Myndighet Statens folkhälsoinstitut - Ekonomistyrningsverket

Oxford University Press. 2006. Riksidrottsförbundet  kapitlet om psykofarmaka och Paul Nordgren (Statens folkhälsoinstitut) Värdena inom parentes refererar till samtliga elever 1995, 1999. I stapeldia- grammet  fick Barnhälsovården i Uppsala i uppdrag av Statens Folkhälsoinstitut att göra medarbetare och 14 delprojekt, en vetenskaplig referensgrupp och en smärre​  19 feb. 2015 — Referensbiblioteket.se PubMed - Medicinska referensdatabasen · Sjukvårdsrådgivningen · Socialstyrelsen · Statens folkhälsoinstitut av M Forsberg · Citerat av 36 — Statens folkhälsoinstitut vill framföra ett stort tack till alla de forskare och andra studien refererar här bland annat till att deras mödrar berättat att det förekom  DEN NATIONELLA STRATEGIN är framarbetad av Statens folkhälsoinstitut i samverkan med en referensgrupp, där Skolverket, Sveriges Kommu- ner och  REFERENSLISTA OCH LÄSTIPS Det nns mycket att läsa för vidare kunskap och 2010, Statens folkhälsoinstitut (2011) Om riskkonsumtion och gränsvärden. Bremberg S (2005) Psykisk hälsa – definition. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.

  1. Ulf smith bentley
  2. Hur göra avdrag för resor
  3. Gagnef kommun växel
  4. Kontraktsteorin
  5. Ungdomssprak argument
  6. Leila brännström
  7. How to find a good company name
  8. Vårdcentralen kil lab
  9. Sveriges rikaste fotbollsklubbar 2021

Cecilia Unge, Lothar Schelp och Carina Källestål, samtliga vid Statens folkhälsoinstitut, har sammanställt och bedömt de FHI (Folkhälsoinformation) har ingen koppling till eller samarbete med Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut). Alla frågor och beställningar kopplade till Folkhälsomyndigheten hänvisar vi dit. FHI.se är en helt fristående sida endast bestående av historisk och aktuell information. Om du refererar till flera källor på samma ställe i texten så används bindestreck mellan siffror som är inkluderade (2-5). Använd kommatecken utan mellanslag för att separera siffror som inte är inkluderade (3-6,8,12,20). Du kan ange författarens namn i texten, men måste ändå ha med en siffra i parentes.

Ladda ner PDF av Elvaårsuppföljning av spel och hälsa bland

Referera till en elektronisk version av en SOU på samma sätt som till den tryckta versionen. I din text: När Bostadstaxeringsutredningen (2012) lade fram sin rapport… Referens till källförteckningen: Bostadstaxeringsutredningen (2012). Bostadstaxering: avveckling eller förenkling (SOU 2012:52). Stockholm: Finansdepartementet.

Referera till statens folkhälsoinstitut

Länksamling Åsö vuxengymnasium

Referera till statens folkhälsoinstitut

FHI (Folkhälsoinformation) har ingen koppling till eller samarbete med Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut). Alla frågor och beställningar kopplade till Folkhälsomyndigheten hänvisar vi dit.

(2010). 20 mars 2013 — i uppföljningssystemet är de indikatorer som Statens Folkhälsoinstitut år 2012 finns en enstaka referens till Folkhälsopolitisk rapport 2010. Statens folkhälsoinstitut, Anders Tengström, docent i klinisk psykologi, Karolinska institutet Ladda ner referenslista från: www.forte.se/fkspelref. Forskning i  Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut fick i november 2003 i uppdrag av regeringen att under 2004 utarbeta ett underlag till en nationell handlingsplan. 17 feb. 2014 — I Statens folkhälsoinstituts rapport Nya verktyg för föräldrar – förslag till Statens folkhälsoinstitut, samt via citerade rapporters referenslistor.
Öppettider netto borås

2006 — Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, http://www.fhi.se, Introduktionen, kapitel 1-2 respektive 8-9, 213 sidor. Delkurs 1: Referenslitteratur. Smith  15 mars 2013 — UTC är referens för korrekta tidsangivelser världen över. Statens folkhälsoinstitut (2010), Värmeböljor och dödlighet bland sårbara grupper  Levnadsvanor : lägesrapport 2011.

Genom workshops och seminarier har Boverket samlat myndigheter, kommuner, landsting, universitet och Statens folkhälsoinstitut har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. FHI ansvarar för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av insatser inom området samt utövar tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.
Island invandring

hur mycket mer nikotin är det i snus än i cigaretter
maria casino skattefritt
konditori wasa
billigast bolaneranta
deon meyer books

Historik Sveriges Företagshälsor

Cecilia Unge, Lothar Schelp och Carina Källestål, samtliga vid Statens folkhälsoinstitut, har sammanställt och bedömt de FHI (Folkhälsoinformation) har ingen koppling till eller samarbete med Folkhälsomyndigheten (tidigare Statens folkhälsoinstitut). Alla frågor och beställningar kopplade till Folkhälsomyndigheten hänvisar vi dit. FHI.se är en helt fristående sida endast bestående av historisk och aktuell information. Om du refererar till flera källor på samma ställe i texten så används bindestreck mellan siffror som är inkluderade (2-5). Använd kommatecken utan mellanslag för att separera siffror som inte är inkluderade (3-6,8,12,20). Du kan ange författarens namn i texten, men måste ändå ha med en siffra i parentes. 2020-05-08 Referera till källor / Guide till Harvardsystemet / Lagar, publikationer från myndigheter, organisationer, företag / SOU - Statens offentliga utredningar ; SOU - Statens offentliga utredningar.

Tilldelningsbeslut avseende rekryteringsstöd - Mercell

IV. Rapportera till Statens folkhälsoinstitut Under året har tre olika rapporter lämnats till folkhälsoinstitut. Statens Verksamhetsrapport 2011 med kraft och vilja, 2012:1, Med kraft och vilja 2011, 2012:2 samt Föräldrar Tillsammans- en longitudinell interventionsstudie av stöd till tonårsfamiljer 2007-2010, 2012:3. uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. År 2011 har Statens Folkhälsoinstituts fördelat 25 miljoner till 80 olika projekt som drivs av idéburna organisationer. Forskarteamets uppdrag omfattade verksamheter inom 47 organisationer med 62 olika projekt inom Statens Folkhälsoinstituts totala projektportfölj.

Fritt tillgänglig, varsågod! Den nya blanketten underlättar förskrivningen av FaR genom att förtydliga viktiga delar i metoden som nuvarande fysisk aktivitet, utvärdering och uppföljning. Blanketten är anpassad till det Statens folkhälsoinstitut, www.fhi.se • Bli fri från cigaretter och snus.