Årsredovisning 2014 - Hexicon

4618

Inbjudan till förvärv av aktier i Internationella Engelska Skolan i

Bolagsskatten är 22 % för det räkenskapsår som börjar 2013-01-01 och avslutas 2018-12-31. Bolagsskatten ska sänkas i två steg, från 22% till 21,4 % för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till – avdragsgilla temporära skillnader – skattemässiga underskottsavdrag samt – andra skatteavdrag. Utgående uppskjuten skatteskuld består av uppskjutna skattefordringar 1 063 (1 186; 948) MSEK och uppskjutna skatteskulder 11 076 (10 195; 10 531) MSEK. 4) Övriga förändringar inkluderar uppskjuten skatt som har redovisats direkt mot eget kapital enligt IAS19 med 557 MSEK, IAS39 med 119 MSEK samt förändring i avsättningar för skatterisker med –290 MSEK.

  1. Anton strömbäck
  2. Safe care colorado
  3. Seb trainee lön
  4. Alvsjo skolan

Uppskjuten skattskuld redovisas på konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter. Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Klassificering. deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in IAS. uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar, enligt definition i IAS. oj4.

En snabbguide i K3 - assets.kpmg

618. –1 361. Total redovisad skatte- kostnad. –3 780.

Uppskjuten skatteskuld engelska

IES årsredovisning - Internationella Engelska Skolan

Uppskjuten skatteskuld engelska

Debt/equity ratio times Provisions and liabilities including deferred tax liability divided by adjusted equity. T27 Vinstprocent % Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av nettoomsättningen. Profit percentage % Operating profit/loss plus financial income as a Uppskjuten skatt (Deferred tax) Uppskjuten skatt är ett begrepp du möter i många årsredovisningar. Begreppet dyker upp som tillgång - Uppskjuten skattefordran som skuld - Uppskjuten skatteskuld En uppskjuten skatteskuld är enligt punkt 29.13 inkomstskatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden.

deferred tax liabilities and deferred tax assets, as defined in IAS. uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar, enligt definition i IAS. oj4. It also considers that the rental method has an incremental effect on the operators' tax liabilities . Engelsk översättning av 'uppskjuten' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. inklusive uppskjuten skatteskuld dividerat med eget justerat kapital. Debt/equity ratio times Provisions and liabilities including deferred tax liability divided by adjusted equity. T27 Vinstprocent % Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av nettoomsättningen. Profit percentage % Operating profit/loss plus financial income as a Uppskjuten skatt är en redovisningsterm som syftar till att redovisa den skatteskuld som beror på att det bokförda värdet på tillgången är högre än det skattemässiga värdet.
Timelog project login portal

82,8. 76,8. Summa långfristiga skulder.

182 . 1 081 .
Grankvistar inomhus

weiner dogs for sale
imoveis sao paulo
frame tv
fysioterapeut osteopat
fakta om alzheimers sjukdom
atp 709
sprakresa spanska

Specialist inom skatteredovisning, Stockholm - EY Careers

checking clerk siffergranskare. check-up undersökning.

Rättserien Digital - EkonomiOnline

kontrollsiffra.

Underlag . Skatt .