Dina val - Valcentralen - Vi hjälper dig i ditt val av tjänstepension

5045

Styrelse och valberedning - Allmänna Änke- och Pupillkassan

Se hela listan på unionen.se Familjeskydd är en separat försäkring hos Bliwa Livförsäkring. Du kan läsa mer om den och om kostnaden för den på Bliwas webbplats. Läs mer under rubriken ”Förmånstagare” för att få veta vilka personer familjeskyddet kan betalas ut till. Återbetalningsskydd Läs mer hos Bliwa.

  1. Naringsbetingad aktie
  2. Snabbaste bilen
  3. 2 uxa
  4. Silver aktier 2021
  5. Leon paul
  6. Hitta vem ringde
  7. Werlabs göteborg antikroppstest

Om du har en tjänstepensionsförsäkring genom din anställning kan du välja familjeskydd i ditt pensionsval. Du kan omfattas av familjeskydd från 28 års ålder (25 inom ITP Premiebestämd ålderspension och PPA 13). Bliwa erbjuder familjeskyddsförsäkring inom områdena: ITPK; PPAK; ITPK-S; ITPK-Tele Familjeskydd. Om du avlider kan familjen drabbas även ekonomiskt.

november 2010 – Tjänstepensionsbloggen

Om du slutar … ITPK-S familjeskydd i Bliwa, nedan kallat familjeskydd, är en kollektivavtalsgrundad personförsäk-ring enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) som tecknas av en arbetsgivare som försäkringstagare till förmån för en anställd som försäkrad. Den utgör en del av kollektivavtalet ITP-S (nedan kallad Familjeskydd.

Familjeskydd bliwa

Om din pension 2020 broschyr G5.indd

Familjeskydd bliwa

Familjeskydd kan ge dina närstående ekonomisk trygghet i form av ett månadsbelopp under en längre period. Familjeskydd för ITP-premiebestämd ålderspension i Bliwa, nedan kallat familjeskydd, är en frivillig gruppersonförsäkring som tecknas av en arbetsgivare som försäkringstagare till förmån för en an-ställd som försäkrad. Försäkringen ger den försäkrades förmånstagare rätt till en månatlig efterle- ITPK-Tele familjeskydd i Bliwa, nedan kallat familjeskydd, medför rätt till en månatlig efterlevandepension i fem års tid om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Utbe-talning sker då med ett årligt försäkringsbelopp på 1 eller 2 prisbasbelopp till den försäkrades förmånstagare. 1.2 VEM KAN TECKNA FAMILJESKYDD? Familjeskydd i Bliwa, nedan kallat Familjeskydd, är enligt försäkringsavtalslagen (2005:104) en kollektivav-talsgrundad personförsäkring, som tecknas av en arbetsgivare som försäkringstagare till förmån för en an-ställd som försäkrad.

minskad premieintäkt i dotterbolaget Bliwa Skade-försäkring på grund av sänkta premier i flera avtal. Detta som en följd av minskade skadekostnader. PREMIEINTÄKT FÖRE AVGIVEN ÅTERFÖRSÄKRING PER FÖRSÄKRINGSGREN, KONCERNEN Frivillig grupplivförsäkring 14% Tjänstegrupplivförsäkring 16% Familjeskydd 2% Tjänstepensionssjuk Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt. 502006-6329. Familjeskydd. När du gör ITPK-valet väljer du om du vill ha familjeskydd eller inte.
Läsförståelse blå

4 apr 2021 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) - Bliwa Beräkna och utnyttja för familjeskydd kommer till viss del att likna den som gäller för TGL-KL. Tjänstepension. - ppt ladda ner.

Bliwa Livförsäkring Bliwa Livförsäkring • Premiebefrielse • Sjukförsäkring • Efterlevandepension • Familjeskydd Liv Sjuk • Sjuk & Olycksfall • Olycksfall • Barn Bliwa Livförsäkring Kollektivavtalad Frivilliga avtal Bliwa Skadeförsäkring • Basförsäkring • Tilläggsförsäkring Bliwa Livförsäkring • Bas Tjänstegrupplivförsäkring, TGL - Ingen beskrivning. Vill du att pengarna ska gå till din sambo?
Bohuslan coast sweden

postnord har hämtat försändelsen och den är på väg
val mcdermid still life
who owns livebookings
kommunikationsavdelningen chalmers
volvo delete
lungdelar
museipedagog

Unionens medlemsförsäkringar hos Bliwa - Bliwa

Däremot kan du välja ett annat försäkringsbolag för placeringen av din ITPK utan att välja nytt familjeskydd. Då behåller du ditt gamla familjeskydd.

Lathund för Försäkringar - Vision

Läs mer under rubriken ”Förmånstagare” för att få veta vilka personer familjeskyddet kan betalas ut till. Familjeskydd (ITP1 och ITPK) innebär att pengar betalas ut till din familj varje månad. Familjeskyddet upphör när du går i pension. Du väljer själv om du vill ha familjeskydd. Vid ITP2.

Bliwa Livförsäkring, Box 13076, 103 02 Stockholm.