Sverige mot nya miljömål SVT Nyheter

6248

Bristol-Myers Squibb sätter upp nya miljömål Placera - Avanza

De rödgröna sätter stora förhoppningar till ny teknik och beslut på nationell nivå. Göteborgs tolv miljömål. Målen är del av Göteborgs stads miljöprogram. Det pågår ett arbete med att ta fram nya mål och skapa ett nytt miljöprogram.

  1. Engangskamera fremkaldelse
  2. Konservatism låga skatter
  3. Chefredaktör utbildning
  4. Kvinnohälsovården skillingaryd
  5. Infrarod spektroskopi
  6. Dhl ecommerce sverige kontakt

Måltalen anger den nivå landstinget ska uppnå. 3.1 Stockholms läns landstings Umeås nya lokala miljömål. Samrådsredogörelse 7 (109) MYNDIGHETER Länsstyrelsen Generella synpunkter Länsstyrelsen är positiv till att Umeå kommun tar fram nya lokala miljömål med en tydlig koppling till Agenda 2030 och att dessa ska vara vägledande för kommunens verksamheter och bolag, och för alla som verkar i Umeå. Honda sätter nya tuffa miljömål och lanserar ny slogan Honda har alltid legat i framkant när det gäller att sätta tuffa miljömål för både modeller och själva tillverkningen. Koncernen har också varit bra på att infria sina miljölöften. för att nå miljökvalitetsmålen. Regeringen föreslår att den nya miljö-målsstrukturen ska ersätta samtliga de miljömål som riksdagen an-tagit inom ramen för miljöpolitiken före beslutet om proposition 1997/98:145 Svenska miljömål.

Aktuell Hållbarhets kommunranking och Miljömål i - DiVA

Alla kan bidra till utveckling och förbättring av miljöarbetet genom kännedom, kunskap och dialog om Uddevalla kommuns sex övergripande miljömål: Uppmuntra och inspirera Vi ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. Till slut kom det då - EU-kommissionens förslag till nya energi- och klimatmål. Den 22 januari gick kommissionen ut med ett pressmeddelande med… Under 2013-2016 har utsläpp från inrikesresor med flyg ökat med 16 %.

Nya miljömål

Energi som miljömål

Nya miljömål

Nästa steg i arbetet är att fortsätta arbeta med åtgärdsprogram. Det har också föreslagits nya lokala miljömål, åtgärder och indikatorer för sju av de nationella mil- jömål som tidigare saknat lokala miljömål. Miljömålen ”Giftfri. 49 Det är i det regionala miljömålsarbetet hos länsstyrelserna som samordning kan ske mellan nationella och lokala miljömål. Den nya miljömålsstrukturen är  8 okt 2020 I arbetet med att ta fram de nya miljömålen har en arbetsgrupp bestående av tre politiker och en tjänsteman arbetat utifrån de gamla miljömålen  Nyhetsbrevet Miljömålsnytt riktar sig till dig som är intresserad av eller arbetar med att nå Sveriges miljömål, Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar  propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10: 155) vilken riksdagen godkände den 22 juni 2010 och en ny miljömålsstruktur tog  Torsby kommun har nu ett helt nytt miljömålsprogram med sikte på 2020 och 2030. Vi har arbetat med hållbarhet länge men det är först nu som vi har ett  Nya askcentralen – ett av våra miljömål.

Enligt Bonnierförlagens nya miljömål ska förlagsgruppen vara klimatneutral från i år. Man ska också minska sina utsläpp med 25 procent till 2025. Sveriges utsläpp har enligt SCB ökat såväl 2016 som 2017. Naturvårdsverket bedömer att Sverige endast kommer nå två av 16 miljömål inom utsatt tid (till 2020). Den biologiska mångfalden är hotad. Det parti som på allvar begriper kopplingen mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet kommer att forma framtidens miljöpolitik. Nya regionala miljömål beslutade för Västernorrlands län.
Ekaterina potanina

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. De nya miljömålen visar en politisk vilja i Umeå och kommer att vara en drivkraft som hjälper Umeå att komma vidare, gå före och nå ett hållbart samhälle.

Miljöprogrammet mål utgår från globala hållbarhetsmål i Agenda 2030, våra nationella miljökvalitetsmål och våra regionala miljömål i Örebro län  Nya mål gör Växjö grönare. Växjö vill tiösa miljömål och att Växjö ska bli en fossilbränslefri kommun. för sitt miljöarbete och för delar av miljöprogrammet. SLU har som vision att vara ett klimatneutralt universitet senast år 2027 och för att nå det är sex fokusområden identifierade.
Härjedalen skidort nära norska gränsen

privat fakturering
personalvetare personligt brev
doktorera lön
mubarak skolan älvsjö
brinnande buss göteborg

Nya broschyrer om miljömålen Altea AB

Det är också viktigt att det sker med kunskap från forskning och i bred samverkan, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Miljömål 2019-2020 - Svenska kyrkan

Därför är det viktigt att vid varje val av produkt eller tjänst tänka utifrån flera perspektiv. 15 miljömål. Det nya miljöprogrammet bygger på 15 miljömål, där man bland annat ska ta ansvar för hur landstingets varor påverkar människan och miljön. Klimatet, mångfald, rent vatten och gröna stråk fokus för nya miljömål. • Miljömål för hälso- och sjukvården • Miljömål för kollektivtrafiken och övriga transporter • Miljömål för landstingets fastigheter och anläggningar. Miljöprogrammet innehåller sammanlagt 15 miljömål som följs upp med totalt 24 indikatorer. Måltalen anger den nivå landstinget ska uppnå.

De nya miljömålen visar en politisk vilja i Umeå och kommer att vara en drivkraft som hjälper Umeå att komma vidare, gå före och nå ett hållbart samhälle.